Švietimo pagalba

KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA MOKYKLOJE?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo, visuomenės sveikatos specialisto –  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrina jo saugumą mokykloje, šalina priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Teikia mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje. Kuria ir įgyvendina prevencines ir socializacijos programas.

Socialinė pedagogė Viktorija Budrienė, el. p.: viktorija.budriene87@gmail.com

Pirmadienis 7.45 – 15.45
Antradienis 7.45 – 15.45
Trečiadienis 7.45 – 15.45
Ketvirtadienis 7.45 – 15.45
Penktadienis 7.45 – 14.00

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

LOGOPEDAS

Ugdo vaikus, turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, teikia jiems logopedinę pagalbą. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Pagalba teikiama dirbant tiek individualiai, tiek grupėse, bendradarbiaujama su kitais ugdymo proceso dalyviais-tėvais, pedagogais, kitais specialistais.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Tai specialistas, kuris padeda mokytis vaikams, turintiems mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalių ar kitų sutrikimų, lavina jų sutrikusias funkcijas, teikia specialiąją pedagoginę ir metodinę pagalbą ugdymo įstaigoje.

Specialioji pedagogė, logopedė Dalia Milašienė, el. p.: dalia.milasienee@gmail.com

Pirmadienis                 8.30- 15.05          
Antradienis                 8.30- 15.05
Trečiadienis                8.30- 13.15
Ketvirtadienis             8.30- 15.05
Penktadienis               8.30- 13.15

Pietų pertrauka: 11.00 – 11.30

MOKYTOJO PADĖJĖJAS

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslaugas.

Mokytojo padėjėjos: Neringa Pocienė, Inga Vasiliauskaitė, Zita Bertašienė, Toma Milašiūtė

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika, formuoja teisingą mokyklos bendruomenės požiūrį į sveikatą, užtikrina pirmosios medicininės pagalbos suteikimą.

Visuomenės sveikatos specialistė Agnė Zakaraitė, el. p.: agnezakaraite@gmail.com

Trečiadienis 8.00 – 16.00
Ketvirtadienis 8.00 – 16.12

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30