Mokyklos savivalda

Mokyklos savivalda:

  1. Mokyklos taryba
  2. Mokinių taryba
  3. Metodinė taryba