Finansinė ataskaita

2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

F2 ŠPM už 2019 m I ketv.

ŠPM 20VSAFAS 4 priedas 2019 m I ketv.

ŠPM Finansinės būklės ataskaita už 2019 m I ketv.

ŠPM VEIKLOS RRA 2019 m I ketv

2018 metų metinės finansinės ataskaitos

Forma F2  už 2018 m IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus

Pinigų srautų ataskaita 2

Pinigų srautų ataskaita 1

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus

Aiškinamasis raštas 2018 m

2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma F2 už 2018 m III ketv

Finansinės būklės ataskaita už 2018 m III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. III ketv.

20 VSAFAS 4 priedas už 2018 m III ketv.

2018-09-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr. 2 už 2018 m II ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2018 m II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m II ketv

20 VSAFAS 4 priedas už 2018 m II ketv

2018-06-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

F2 už 2018 m I ketv.

Finansinės būklės ataskaitas už 2018 m I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. I ketv

20 VSAFAS 4 priedas už 2018 m I ketv

2018-03-31 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS (2)

2017 metų metinės finansinės ataskaitos

Forma Nr. 2. už 2017 metus 

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus

Metinis aiškinamasis raštas. 2017 m

2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr. 2 2017m III ketv

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017m III ketv

20 VSAFAS 4 priedas 2017m III ketv.

2017-09-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS (2)

2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr.2 už 2017m II ketv

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m II ketv

20 VSAFAS 4 priedas už 2017 m II ketv.

2017-06-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS (2)

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr. 2 už 2017 m I ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2017m I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m I ketv.

20 VSAFAS 4 priedas 2017-03-31

Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS už 2017 m, I ketv,

2016 metų metinės finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Metinis aišk. 2016 m

2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma-nr-2-už-2016m-III-ketv

Finansines-būkles-ataskaita-už-2016-m-III-ketv

Veiklos-rezultatų-ataskaita-už-2016-m-III-ketv

20-vsafas-4-priedas-už-2016-m-III-ketv

2016-09-30-aiškinamasis-raštas-pagal-VSAFAS-2

2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr 2 už 2016m IIketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2016m II ketv.

20 VSAFAS 4 priedas už 2016 m II ketv.

2016-06-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS (2)

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

F2 2016 I ketv

Finansinės būklės ataskaita 2016 m I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m I ketv.

20 VSAFAS 4 priedas 2016 m I ketv

2016-03-31 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS (2)

2015 metų metinės finansinės ataskaitos

Forma Nr.2 2015m IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Metinis aišk. raštas

2015 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr.2 už III ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m III ketv.

20VSAFAS 4 priedas už 2015 m III ketv.

2015-09-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS (2)

2015 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr.2 už 2015m II ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2015m II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015m II ketv.

20 VSAFAS 4 priedas už 2015m II ketv.

2015-06-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS (2)

2015 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr. 2 už 2015 m I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2015m I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015m I ketv.

20VSAFAS 4 priedas 2015m I ketv.

2015-03-31 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

2014 metų metinės finansinės ataskaitos

FORMA NR.2 už 2014m

Finansinės būklės ataskaita 2014-12-31 (1)

Finansinės būklės ataskaita 2014-12-31 (2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-12-31

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2014-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2014-12-31 (1)

Pinigų srautų ataskaita 2014-12-31 (2)

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus 2014-12-31

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus

Metinis aišk. raštas

2014 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr.2 už 2014m III ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2014m III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014m III ketv.

20 VSAFAS 4 priedas už 2014m III ketv.

2014-09-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

2014 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr.2 už 2014m II ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2014m II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014m IIketv.

20-ojo VSAFAS 4 priedas už 2014m II ketv.

2014-06-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr.2 2014m I ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2014 m I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m I ketv.

20 VSAFAS 4 priedas už 2014 m I ketv.

2014-03-31 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2014-12-31

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus 2014-12-31

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus

2013 metų metinės finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pagal šaltinį , tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų 2

Ataskaitinio laikotarpio informacija apie segmentus

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal segmentus

Metinis aišk. raštas

2013 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 Forma Nr.2 už 2013m III ketv.

 Finansinės būklės už 2013m III ketv.

 Veiklos rez už 2013m III ketv.

 20-4 priedas už 2013m IIIketv.

2013-09-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

2013 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma Nr.2 už 2013m II ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2013 m II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2013m II ketv..

20VSAFAS 4 priedas už 2013m II ketv

2013-06-30 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

2013 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Forma 2 už 2013 I ketv.

FIN BŪK ATASK 2013m I ketv.

VEIKL REZ AT 2013m I ketv.

20VSAFAS 4 pr 2013m I ketv

2013-03-31 Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

2012 metų metinės finansinės ataskaitos

.Forma Nr.2 už 2012 metus

Finans. būklės atask. už 2012 m

VEIKLOS_REZ._AT._(3_VSAFAS_1_PR.) už 2012m.IV KETV.

20 vsafas 4-5 priedas 2012-12-31

Metinis aišk. raštas