Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo 4-10 klasių mokiniams 2020 m. lapkričio 3-6 dienomis

Vadovaudamasi Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo 2020 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. ES-21 „Dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu bendrojo ugdymo mokyklose“ ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D-442 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1 159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“ įgyvendinimo Plungės rajono savivaldybės teritorijoje“,

 nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 lapkričio 6 d. 4-10 klasės mokosi nuotoliniu būdu (TAMO, Microsoft Teams).

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2020 M. LAPKRIČIO 3-6 DIENOMIS

Nuo lapkričio 3 d. (antradienio) ugdymo procesas mokyklos patalpose tęsiamas IKG, PUG ir 1-3 klasių mokiniams. 4-10 klasių mokiniams ugdymas organizuojamas ir tęsiamas nuotoliniu būdu.

PUG ir 1-3 klasių mokinių tėvelius kviečiame susipažinti su pavežėjimo, maitinimo, klasių išdėstymo ir srautų reguliavimo planais, kurie užtikrins vaikų saugumą mokykloje.

Prašome vaikus į mokyklą atvesti iki įėjimo į patalpas, o toliau vaikus pasitiks klasių ir grupių mokytojai. Vaikščioti po mokyklą pašaliniams asmenims griežtai draudžiama.

Prašome  visų susitelkimo ir bendradarbiavimo šiuo nelengvu karantino laikotarpiu.

Būkite sveiki.

Nuo spalio 21 dienos – ugdymo mokyklose organizavimas nuotoliniu būdu

Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Mantas Česnauskas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų centro vadovo sprendimais su visais pakeitimais ir atsižvelgdamas į ypatingas aplinkybes (sergančiųjų skaičių koronavirusine infekcija) Plungės rajono savivaldybėje, priėmė sprendimą ir nurodė Plungės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams nuo 2020 m. spalio 21 d. organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu iki kol Plungės rajono savivaldybės teritorija vėl bus mažos rizikos savivaldybe.

Skaityti toliau

Informacija

Gerbiami tėveliai,

Norime informuoti, kad vienoje klasėje yra nustatytas Covid-19 atvejis. Kontaktą su sergančiuoju turėjo tik tos klasės mokiniai ir toje klasėje dirbę mokytojai. Mokykla, vadovaudamasi NVSC algoritmu, nusprendė ugdymą šioje klasėje vykdyti nuotoliniu būdu. Priešmokyklinė ugdymo grupė ir 1-3 klasės dirba įprasta tvarka.