Administracijos kontaktai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui l. e. direktoriaus pareigas

Dalia Dobravalskienė

Mob. +370 602 67614


Priimamojo darbo laikas 8.30 – 16.00

Sekretorė  Ūkvedė
Vida Abrutienė Laima Šaputienė
Tel. +370 448 48514 Tel. +370 448 48514