Mokytojai

Vardas, pavardėDėstomas dalykasKvalifikacinė kategorijaEl. pašto adresas
Dalia DobravalskienėAnglų k.
L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vyr. Mokytojadalia.dobravalskiene@gmail.com
Viktorija BudrienėSocialinė pedagogėMokytojaviktorija.budriene87@gmail.com
Vigilija UrbonėPradinis ugdymasMokytojavigilija.urbone@gmail.com
Rimalda BeniušienėPradinis ugdymasVyr. mokytojarimalda.beniusiene@gmail.com
Edita DzvonkuvienėPradinis ugdymasVyr. mokytojaedita.dzvonkuviene@gmail.com
Saulena ŠimkevičienePradinis ugdymasMokytoja metodininkėsaulena.simkeviciene@gmail.com
Liudvika ŠvedėDailė TechnologijosMokytojaliudvika.svede@gmail.com
Bronislovas Bagočius FizikaVyr. mokytojasbagocius.b@gmail.com
Birutė RočienėMatematikaMokytoja metodininkėbirute.rocienee@gmail.com
Kęstutis DzvonkusRusų k. TechnologijosVyr. mokytojaskestutis.dzvonkus@gmail.com
Dalia MilašienėLogopedė
Spec. pedagogė
Mokytojadalia.milasienee@gmail.com
Elena KulbokienėChemija Vyr. mokytojaekulbokiene@gmail.com
Jolanta Girčienė Ikimokyklinis ugdymasMokytojajolantalapaite@gmail.com
Giedrė Čiunkaitė Geografija
Ikimokyklinis ugdymas
Mokytojagciunkaite@gmail.com
Alma JašinskienėPradinis ugdymasVyr. mokytojajasalma8@gmail.com
Jovita PušinskienėDorinis ugdymas (tikyba)Vyr. mokytojajovita.pusinskienee@gmail.com
Rasa Vilimienė - Jurkė Informacinės technologijosMokytoja metodininkėvilirasa@gmail.com
Aloyzas PaulauskasKūno kultūra
Žmogaus sauga
Mokytojas metodininkasaloyzass.paulauskas@gmail.com
Raimonda VainušienėIstorija
Pilietiškumo pagrindai
Vyr. mokytojaraimonda.vainusiene@gmail.com
Vilma ŠidlauskienėLietuvių k.Vyr. mokytojavilma.sidlauskiene@gmail.com
Audronė VengalienėBiologija
Ekonomika ir verslumas
Gamta ir žmogus
Vyr. mokytojaaudra.vengaliene@gmail.com
Jurga VenckuvienėAnglų k.Vyr. mokytojajurga.venckuviene@gmail.com
Virginijus ArmalisMuzikaMokytojasvirginijus.armaliss@gmail.com