Mokiniai

2020/2021 m. m. mokinių skaičius klasėse

Klasė Klasių komplektų skaičius Mokinių skaičius klasėje
1 1 8
2 1 15
3 1 15
4 1 16
5 1 7
6 1 6
7 1 13
8 1 11
9 1 11
10 1 16
IŠ VISO:                               118