Metodinė taryba

  1. Raimonda Vainušienė –  istorijos vyr. mokytoja;
  2. Vigilija Urbonė – pradinio ugdymo mokytoja;
  3. Kęstutis Dzvonkus – rusų k. vyr. mokytojas.