MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla – patraukli moksleiviams, jų tėveliams ir kitiems su mokykla susijusiems asmenims, teikianti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, gebanti didėjančio konkurencingumo sąlygomis išlikti stipria pagrindine mokykla, ugdančia pilietiškai orientuotą asmenybę, suteikiančia moksleiviams visapusiškai lavintis.

MOKYKLOS MISIJA

Mokykla vykdo priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

Mokykla ugdo formuodama vertybines nuostatas: toleranciją, asmeninę atsakomybę, iniciatyvą.

Mokykla suteikia ugdytiniams galimybę, integruojantis į nuolat  modernėjančią visuomenę, naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis.

Mokykla – demokratiška, atvira visuomenei institucija.