Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė:

Dalia Milašienė.

Nariai

Tėvų atstovai:

Ona Kumpienė.

Mokytojų atstovai:

Dalia Milašienė;

Saulena Šimkevičienė;

Virginijus Armalis.

Mokinių atstovai:

Gintarė Buivydaitė.