Atestacinė komisija

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui l. e. direktoriaus pareigas Dalia Dobravalskienė

Nariai:

  1. Kęstutis Dzvonkus – rusų k. ir technologijų vyr. mokytojas;
  2. Alma Jašinskienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
  3. Jolanta Girčienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  4. Audronė Vengalienė – biologijos vyr. mokytoja.
  5. Birutė Ročienė – matematikos mokytoja metodininkė.