Atestacinė komisija

Komisijos pirmininkas – pavaduotoja ugdymui Dalia Dobravalskienė.

Nariai:

  1. Kęstutis Dzvonkus – rusų k. ir technologijų mokytojas;
  2. Alma Jašinskienė – pradinio ugdymo mokytoja;
  3. Irma Gruinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  4. Audronė Vengalienė – biologijos mokytoja.