SVARBI INFORMACIJA

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d.  nutarimu Nr. 1418  „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2.2.9.2 punktu, informuojame, kad:

•1-10 klasių mokiniams ugdymas vyks nuotoliniu būdu: pradinis (1-4 kl.) ugdymas darbą pradeda nuo 2021 m. sausio 4 d., pagrindinis (5-10 kl.) – nuo   2021 m. sausio 6 d. Ugdymas nuotoliniu būdu vyks iki karantino rėžimo pabaigos – 2021 m. sausio 31 d.

• Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vyks kontaktiniu būdu –  priimami tik tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybės užtikrinti būtinosios priežiūros namuose (abu tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu arba, dirbdami nuotoliniu būdu neturi galimybės užtikrinti tinkamos vaiko priežiūros, arba kitos svarbios priežastys, dėl kurių tėvai negali užtikrinti vaiko priežiūros namuose).

Mokiniai ir toliau dirbs Microsoft Teams platformoje ir vadovausis pamokų tvarkaraščiu (pamokos vyks sinchroniniu ir asinchroniniu būdu).