Mylėkime, saugokime ir branginkime Lietuvą!

Minėdami Laisvės gynėjų dienos 30-ąsias metines mes vėl prisimename 1991 m. sausio įvykius ir didžiuojamės žmonėmis, vieningai gynusiais laisvę ir išsaugojusiais mūsų šalies NEPRIKLAUSOMYBĘ.