Kas yra disleksija?

Disleksija tai yra specifinis mokymosi sutrikimas, keliantis ilgalaikius sunkumus mokantis taisyklingai skaityti ir rašyti. Šios bėdos atsiranda dėl fonologinio apdorojimo trūkumų, kurie atsiranda nepaisant vidutinio ar aukšto intelekto ir tinkamo mokymo. Papildomos problemos gali kilti atminties, nuoseklumo bei planavimo ir organizuotumo srityse.

Ką daryti įtarus, kad vaikui disleksija?

 Kur kreiptis?

Įtarus vaikui disleksiją pirmiausia reikėtų tai aptarti su klasės auklėtoja ar lietuvių kalbos mokytoja ir kreiptis į vaiko gerovės komisiją, kuri savo ruožtu gali pasiūlyti vykti į artimiausios savivaldybės Pedagoginę Psichologinę Tarnybą, kuri atlieka įvertinimą.